70lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Autor: Gazeta Otwocka

20/06/2016

W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w środę 15 czerwca odbyły się uroczyste obchody jubileuszu.

W tym roku mija dokładnie 70 lat od czasu założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. Z tej okazji w środę, 15 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się uroczystość z okazji tego święta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta Otwocka: Prezydent Zbigniew Szczepaniak, Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Margielski oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i wiele osób związanych z MBP w Otwocku. Goście wygłosili okolicznościowe mowy, w których podkreślali wagę istnienia tej instytucji oraz jak ważne w życiu człowieka jest czytanie książek. Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik przyznał Bibliotece Publicznej w Otwocku odznaczenie „Pro Masovia” – czyli okolicznościowe odznaczenie przyznawane osobom fizycznym, jednostką samorządu terytorialnego, instytucją państwa, organizacją pozarządowym oraz innym osobom prawnym jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Ponadto jubileusz był idealną okazją do podziękowania osobom, które wieloletnią pracą przyczyniły się do rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku – pamiątkowe dyplomy od Marszałka otrzymali: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Robert Beller, wicedyrektor MBP Elżbieta Skrodzka, kierownik filii nr. 2 Krystyna Pawłowska, kierownik filii nr. 6 Małgorzata Zalewska, kierownik czytelni dla dzieci Krystyna Leszczyńska, kierownik czytelni internetowej przy ul. Warszawskiej Teresa Karanfel oraz kadrowa MBP Aneta Margielska. Odznaczenie oraz dyplomy w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz była minister Bożena Żelazowska. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się koncert Mai Olendarek.

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku gratulujemy wspaniałego jubileuszu oraz życzymy kolejnych, wspaniałych lat działalności! Sto Lat!

Galeria