Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 41
Nazwa zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej
Koszt: 85 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej na odcinku od ul. Majowej do drogi projektowanej
Stan obecny: : Opracowano projekt na budowe ul. Laskowej i sprawdzono ww. dokumentację. W chwili obecnej Miasto Otwock jest na etapie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

Galeria