Aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 56
Nazwa zadania: Aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Lisiej (od zajęczej do ul. Kasztanowej )
Koszt: 220 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikiem  w ul. Lisiej na odcinku od ul. Zajęczej do ul. Kasztanowej 
Stan obecny: Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - przełom lipca/sierpnia.

Galeria