Aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczej

Autor: Administrator serwisu

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 57
Nazwa zadania: Aktualizacja projektu i budowa jezdni w ul. Zajęczej
Koszt: 152 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni z kostki betonowej wraz z chodnikiem w ul. Zajęczej
Stan obecny: Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - przełom lipca/sierpnia.

Galeria