Bankowcy dla Edukacji w Otwocku

Autor: Gazeta Otwocka

30/08/2017

Otwock dołączył do projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji, który ma na celu edukację młodzieży w zakresie ekonomii i cyberbezpieczeństwa.

We wtorek, 29 sierpnia 2017 r. Wiceprezydent Miasta Otwocka Agnieszka Wilczek wraz z Krzysztofem Pietraszkiewiczem – Prezesem Związku Bankowców Polskich oraz Krzysztofem Kokotem – Prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości podpisała porozumienie na mocy którego Miasto Otwock dołączyło do Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji.

Projekt „Bankowcy dla Edukacji” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości. Podstawowym celem podpisanego porozumienia jest współpraca samorządu w zakresie realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów. Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród prowadzonych wspólnie zajęć znajda się m. in. lekcje w szkołach, debaty, konferencje regionalne i konkursy wiedzy ekonomicznej. Uczestnicy dowiedzą się w praktyce m.in. jak planować wydatki własnego budżetu oraz jak bezpiecznie posługiwać się kartami płatniczymi oraz bankowością elektroniczną.

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie brali udział uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Otwocku. Projekt został bardzo wysoko oceniony zarówno przez uczniów jak i nauczycieli co przyczyniło się do przystąpienia do programu wszystkich szkół podstawowych z terenu Otwocka.

Więcej informacji o projekcie: www.bde.wib.org.pl