Barbara Aleksandra Olpińska


Adres e-mail:
bolpinska@otwock.pl
Klub radnych:
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg:
13

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Oświaty i Wychowania

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Komisji Mieszkaniowej

Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej - przewodnicząca


Artykuły