Bardzo zły stan powietrza w Otwocku w dniu 27 stycznia 2017 r.

Autor: Gazeta Otwocka

27/01/2017

W dniu 27 stycznia 2017r. w godzinach porannych stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 133,9 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 122,2 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ).

Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako bardzo zły.