Bardzo zły stan powietrza w Otwocku w dniu 3 lutego 2017 r.

Autor: Gazeta Otwocka

03/02/2017

W dniu 3 lutego 2017r. w godzinach porannych stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 180,6 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 157,1 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako bardzo zły.

Galeria