Bezpieczne ferie 2016

Autor: Wydział Kultury i Promocji

25/01/2016

Oferta organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rodzaj zadania publicznego

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży będą zlecane zadania w zakresie organizacj wypoczynku dzieci i młodziezy w miejscu zamieszkania oraz poza nim (rodzaj zadania publicznego).

Bezpieczne ferie 2016 w okresie od 02.02.2016 r. do 12.02.2016 r.

w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Miasto Otwock 

Dane oferenta:

Fundacja Otwocka Jedynka

ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock

Opis grupy adresatów:

Zajęcia są adresowane do dzieci z klas 1-6 z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe. Zajęcia sportowe odbywać się będą ze względu na duże zainteresowanie przez dwa tygodnie ferii w trzech grupach realizujących zadania po dwie godziny lekcyjne dla dzieci z klas 1-6 (na dzień złożenia oferty na zajęcia zgłosiło się 58 uczniów).

Zajęcia komputerowe odbywać się będą przez pierwszy tydzień ferii w dwóch grupach po dwie godziny lekcyjne dla grupy w klasach 1-3 (na dzień złożenia oferty na zajęcia zgłosilo się 578 uczniów).

Zajęcia plastyczne odbywać się będą przez dwa tygodnie ferii w wymiarze: pierwszy tydzień ferii trzy grupy po dwie godziny, drugi tydzień ferii jedna grupa po dwie godziny dziennie (na dzień złożenia oferty na zajęcia zgłosiło si 23 dzieci).

ikona strzałka Oferta Fundacji