Bezpieczny Wypoczynek - list Ministra Edukacji Narodowej

Autor: Gazeta Otwocka

13/06/2017

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

 

Warszawa, 12 czerwca 2017 roku

 

Szanowni Dyrektorzy Szkól, Nauczyciele,

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas — wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Panno życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Takie zajęcia mogą przybrać dowolną formę, zarówno prezentacji filmu, jak i wizyty w szkole funkcjonariusza służb mundurowych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zadeklarowali pełną gotowość do współpracy i wsparcia w zakresie organizacji tego typu spotkań. Do współpracy i bezpośrednich kontaktów wyznaczeni zostali dzielnicowi właściwi miejscowo dla lokalizacji placówki oświatowej, którzy w najbliższym czasie nawiążą z Państwem kontakt.

Najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać.

Trzeba uwrażliwić rodziców w kwestii decyzji dotyczącej formy wypoczynku swoich dzieci. Muszą oni bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach npoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzjcom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki OIrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a takie Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyk, www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda". Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR -600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

- odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą" www.polakzagranica.msz.gov.pl, - bezpłatnej aplikacji iPolak

- niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

- rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz", www.odyseusz.msz.gov.pl Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

- adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) — szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i mlodziezy,

- sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpkernych wakacji!

 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


 LIST MINISTER EDUKCACJI NARODOWEJ

 LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU