Bezpłatna sterylizacja/kastracja oraz chipowanie kotów z terenu Otwocka

Autor: Gazeta Otwocka

22/08/2017

Uprzejmie informujemy, że w sprawach sterylizacji/kastracji oraz chipowania kotów wolnobytujących i przygarniętych z terenu Otwocka należy kontaktować się z Panią Urszulą Golińską Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „OTWOCKI ZWIERZYNIEC” pod numerem telefonu: 698-732-799.