Bezpłatne badania słuchu u dzieci

Autor: Gazeta Otwocka

04/09/2017

Otwockie szkoły podstawowe będą uczestniczyły w programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Badania będą wykonywane bezpłatnie.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Zasadniczym celem tego programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, ponadto:

  • objęcie badaniami całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych,
  • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
  • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
  • zdobycie przez personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu.

Wszystkie badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy dziecka z osobą przeprowadzającą badanie. Przed przystąpieniem do badania uczniów klas pierwszych odbędą się również w szkołach spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkół.

Udział w badaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować do dyrektorów otwockich szkół podstawowych.

Informacje o Programie dostępne są również na stronie internetowej: www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl. Wszelkie pytania, uwagi i opinie dotyczące organizacji i realizacji Programu prosimy kierować na adres e-mail: mazowsze@ifps.org.pl lub pod numerem telefonu O 801 987 766. 

Galeria