Bezpłatne leki dla Seniorów

Autor: Gazeta Otwocka

07/10/2016

Ministerstwo Zdrowia

Od 1 września lekarze mogą przepisywać darmowe leki dla seniorów.

Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu. 

Recepty na bezpłatne leki mogą wystawiać wyłącznie:

  • uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ); 
  • uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
  • lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

Na zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście znalazło się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych. Projekt wykazu obejmuje leki, które obecnie wydawane są pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30 lub 50 procent. Leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81 proc. zapotrzebowania pacjentów powyżej 75. roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30 proc.

Więcej informacji o Projekcie 75+: http://75plus.mz.gov.pl/

Galeria