BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA ALARMóW I ZAGROŻEŃ

Autor: Wydział Kultury i Promocji

04/10/2017 10:00

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA ALARMÓW I ZAGROŻEŃ dla mieszkańców powiatu otwockiego.

  • 10 października 2017 r.
  • godz. 10:00
  • Teatr Miejski, ul. Armii Krajowej 4, Otwock

REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku", działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.