Budowa budynków w ramach programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 92
Nazwa zadania: Budowa budynków w ramach programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021
Koszt: 100 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa budynków mieszkalnych  w ramach programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021
Stan obecny: oczekiwanie na uzyskanie warunków zabudowy dla lokalizaccji przy ul. Kochanowskiego