Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 133
Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego
Koszt: 70 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kuklińskiego
Stan obecny: Zrealizowano

Galeria