Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 132
Nazwa zadania: Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia
Koszt: 90 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Jabłonna wschodnia
Stan obecny: Trwają czynności odbiorowe. Szykujemy etap II

Galeria