Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Andriollego

Autor: Gazeta Otwocka

08/05/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od początku maja br., ruszą roboty budowalne polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Andriollego wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i Andriollego". Planowany okres realizacji 90 dni. W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

Galeria