– Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Narutowicza Etap II)

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 142
Nazwa zadania: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Narutowicza Etap II)
Koszt:  714 150, 785 850
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (Narutowicza Etap II)
Stan obecny:  Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Góreckiej do ul. Stawowej. Prace zostaną wykonane do połowy listopada. Trwa weryfikacja złożonych ofert

Galeria