Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 145
Nazwa zadania:  „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)
Koszt: 809 370, 890 630
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Armii Krajowej)
Stan obecny: Przygotowano wniosek na wyłonienie wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Narutowicza. Prace zostaną wykonane do końca lisotpada. Trwa weryfikacja żłożonych ofert.

Galeria