Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Portowa)

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 146
Nazwa zadania: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul.Portowa)
Koszt: 47 610, 52 390
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul.Portowa)
Stan obecny: Przygotowano wniosek na wyłonienie wykonawcy na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Portowej do granic z Józefowem. Prace zostaną wykonane do końca marca 2018 roku.

Galeria