Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 143
Nazwa zadania: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)
Koszt: 238 050, 261 950
Jednostka organizacyjna:  WIN
Opis inwestycji: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Przewoska)
Stan obecny: Przygotowano wniosek na wyłonienie wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ronda Raczkowskiego do ul. Batorego. Prace zostaną wykonane do końca listopada. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Galeria