Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 144
Nazwa zadania: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)
Koszt: 238 050, 261 950
Jednostka organizacyjna:  WIN
Opis inwestycji: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą na terenie Miasta Otwocka (ul. Tatrzańska)
Stan obecny: Ogłoszono przetrag na wyłonienie wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Reymonta. Prace zostana wykonane do końca listopada. Trwa weryfkacja złożonych ofert.
 

Galeria