Budowa siłowni zewnętrznej oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 169
Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”
Koszt: 39 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymiana huśtawek na placu zabaw na terenie Ogniska Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”
Stan obecny: Unieważniono postępowanie na wykonawstwo. Trwa procedura powtórzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Galeria