Budowa ul. Cichej

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 38
Nazwa zadania: Budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka
Koszt: 19 000
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: budowa ul. Cichej z płyt betonowych będących własnością Miasta Otwocka
Stan obecny: inwestycja zrealizowana

Galeria