Budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 31
Nazwa zadania: Budowa ul. Czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego
Koszt: 260 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa ul. czerskiej z kostki betonowej wraz z progami zwalniającymi, odwodnieniem oraz miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Łukasińskiego
Stan obecny: Złożono do Starostwa wniosek ZRiD wraz z zaktualizowaną dokumentacją.

Galeria