Budowa ul. Małej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

Stan na 04.08.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 42
Nazwa zadania: Budowa ul. Małej
Koszt:  210 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa ul. Małej
Stan obecny: Została podpisana umowa na budowę ul. Małej oraz wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Prace budowlane będą polegały na budowie drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi. termin zakończenia prac koniec lipca 2017 r.

Galeria