Budowa ul. Sobieskiego z kostki bet.

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

Stan na 04.08.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 66
Nazwa zadania:  Budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)
Koszt: 106 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa ul. Sobieskiego z kostki bet. (na odc. od ul. Kosmicznej do ul. Kołłątaja)
Stan obecny: Została podpisana umowa na budowę ul. Sobieskiego oraz wprowadzono Wykonawcę na teren budowy. Prace budowlane będą polegały na budowie drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Termin zakończenia prac sierpień 2017 r.

Galeria