Budowa ul. Sosnowskiego i Fieldorfa

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

Stan na 04.08.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 29
Nazwa zadania: Budowa ul. Sosnowskiego i Filedorfa
Koszt: 470 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni asfaltowej wraz z chodnikiem  w ul. Fieldorfa i Sosnkowskiego
Stan obecny: W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę - firmę Towemo. Przygotowano umowę do podpisania.

Galeria