Budowa ul. Wąskiej

Autor: Gazeta Otwocka

08/05/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od początku maja br., ruszą roboty budowalne polegające na budowie ulicy Wąskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego „Budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. Majowej do ul. Wojska Polskiego". Planowany okres realizacji 90 dni. W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

Galeria