Budowa ul. Wąskiej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

Stan na 04.08.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 43
Nazwa zadania: Budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. majowej do ul. Wojska Polskiego
Koszt: 297 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa ul. Wąskiej na odcinku od ul. majowej do ul. Wojska Polskiego
Stan obecny: Została podpisana umowa na budowę ul. Wąskiej oraz wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Prace budowlane będą polegały na budowie drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. termin zakończenia prac sierpień 2017 r.

Galeria