Budowa ul. Żabiej

Autor: Gazeta Otwocka

08/05/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od początku maja br., ruszą roboty budowalne polegające na budowie ulicy Żabiej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego „Projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej — kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)". Planowany okres realizacji 90 dni. W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

Galeria