Budowa ul. Zacisznej z progami zwalniającymi

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 55
Nazwa zadania: Budowa ul. Zacisznej z progami zwalniającymi na odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny
Koszt: 220 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej w ul. Zacisznej na  odcinku od dz. ew. 15 obr. 5 do ul. Marusarzówny
Stan obecny: : kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Otwocka - postępowanie przetargwoe zostało unieważnione. Trwa kolejne postępowanie przetargowe

Galeria