Budowa ul. Ziołowej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

Stan na dzień 04.07.2017 r. Droga oddana do użytku

LP wg. uchwały budżetowej: 48
Nazwa zadania: Budowa ul. Ziołowej
Koszt: 250 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa ul. Ziołowej
Stan obecny: Droga oddana do użytku.
Zakres prac: Buda drogi z kostki betonowej wraz z chodnikiem odwodnieniem i progami zwalniającymi.

Galeria