Budowa ul. Żurawiej

Autor: Gazeta Otwocka

08/05/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że od początku maja br., ruszą roboty budowalne polegające na budowie ulicy Żurawiej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego pn., „Projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej". Planowany okres realizacji 90 dni. W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

Galeria