Budowa ulicy Różanej

Autor: Wydział Inwestycji

Przeydent Miasta Otwocka informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r., została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na budowie ul. Różanej z kostki betonowej w ramach zadania budżetowego ,,Projekt i budowa ul. Różanej z kostki bet. wraz z chodnikiem". Termin zakończenia w/w prac 30 grudnia 2016r.
W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.