Budowa ulicy Ziołowej

Autor: Gazeta Otwocka

19/04/2017

Otwock, dnia 18.04.2017 r.

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że w dniach od 18 kwietnia 2017 r., do dnia 18 lipca 2017 r., będą prowadzone prace związane z budową ulicy Ziołowej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego "Budowa ulicy Ziołowej" . W związku z powyższym proszę o umożliwienie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.

 http://otwock.pl/container/go/nowe-2/informacja-ul.-ziolowa.jpg