Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 98
Nazwa zadania: Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego
Koszt: 64 313
Jednostka organizacyjna: WZK
Opis inwestycji: 
Stan obecny: