Czadowe seminarium

Autor: Gazeta Otwocka

09/02/2017

W Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza odbyło się seminarium dotyczące problematyki zanieczyszczenia powietrza.

W środę, 8 lutego w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza odbyło się seminarium poruszające problematykę zanieczyszczenia powietrza. W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Wiceprezydent Piotr Stefański, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki, przedstawiciele Rady Miasta Otwocka, Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, przedstawiciele Straży Pożarnej, Krajowej Izby Kominiarskiej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, funkcjonariusze KPP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Otwocka.

Podczas seminarium swoje prezentacje przedstawili:

Pan Krzysztof Biskup – zastępca dyrektora ds. technicznych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, który opowiedział o tym jak powinna wyglądać prawidłowa cyrkulacja powietrza w domu, aby uniknąć  zatrucia czadem. Poruszył tematykę pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla (CO) oraz omówił i zaprezentował sprzęt, w który można się zaopatrzyć żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć się pożarem i zatruciami CO (gaśnice, czujki dymowe i czadowe - CO).

Pan Mirosław Antos – Mistrz Kominiarski, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy poruszył problematykę sposobu odpowiedniego palenia w piecu, stosowanego opału, dbania o szczelność instalacji grzewczych oraz konsekwencji, które mieszkańcy gospodarstwa domowego mogą ponieść nie stosując się do zaleceń związanych z odpowiednim ogrzewaniem mieszkania.

Funkcjonariusz Dariusz Dziedzic - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przytoczył i omówił poszczególne przepisy prawne i karne dotyczące gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

Ostatnią przemawiającą osobą była Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka Pani Iwona Gawłowska, która w swojej prezentacji przedstawiła poziom zanieczyszczenia powietrza w Otwocku, wpływ zanieczyszczeń na zdrowie, a także podsumowała informacje z całego seminarium. Pani Naczelnik dodatkowo poruszyła kwestię EKOPATROLU, który na terenie miasta kontroluje gospodarstwa domowe pod względem używanego opału oraz o dofinansowaniach do wymian źródeł ciepła, które funkcjonuje na terenie naszego miasta od połowy 2015 roku (więcej informacji na temat dofinansowania do wymiany źródeł ciepła - http://otwock.pl/niska-emisja,m,mg,1,202,208).

Podczas całego seminarium osoby zgromadzone na sali mogły zadawać ekspertom pytania dotyczące problemu zanieczyszczeń powietrza oraz możliwych sposobów zapobiegania powstawaniu smogu.

Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Gospodarki Odpadami przygotowały stanowiska, gdzie można było otrzymać ulotki, materiały i gadżety na temat ochrony powietrza, dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz prawidłowej gospodarki odpadami, w tym. m. in. worki na odpady.

 Prezentacja Straż Pożarna - Pan Krzysztof Biskup

 Prezentacja Kominiarze - Pan Mirosław Antos

 Prezentacja Policja - Funkcjonariusz Dariusz Dziedzic

Galeria