Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Współpraca z organizacjami pozarządowymiOrganizacje, które zostały umieszczone na "Mapie Aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Otwocka
porządek alfabetyczny


Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
 Nadbrzeż, stanica WOPR Otwock, 05-480 Karczew,  
 501 196 507 
   rsmpzzn@wp.pl
www.zeglarze.info
adres do korespondencji:
ul. Moniuszki 24
11-500 Giżycko


Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane S/ORi5051/45/2007


nr KONTA: Bank Spółdzielczy w Otwocku
45 8001 0005 2002 0007 2964 0001


Osoby formalnie zarządzające organizacją: Bogdan Wiśniewski - Kierownik, Roman Jesień, Tadeusz Marczak – Członkowie Zarządu


Pole działań:

 • Kultura i sztuka
 • Sport, turystyka, rekreacja, hobby
 • Ochrona zdrowia
 • Ochrona środowiska


Misja organizacji – główne cele:


Celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans oraz ochrona interesów osób niepełnosprawnych:

 • Upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz doradztwa zawodowego;
 • Kreowanie, pobudzanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju żeglarstwa, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji;
 • Popularyzacja zdrowotnych, wychowawczych, poznawczych i wypoczynkowych walorów żeglarstwa i rekreacji ruchowej;
 • Podnoszenie etyki i kultury uprawiania żeglarstwa i rekreacji ruchowej;
 • Współdziałanie w czynnej ochronie środowiska naturalnego;
 • Współpraca a władzami samorządowymi i rządowymi;
 • Popularyzacja żeglarstwa, kultury fizycznej, turystyki w środowiskach, rodzinach dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 • Dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie


Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

 1. Powstanie tej organizacji w lokalnej społeczności
 2. Zorganizowanie szkoleniowych rejsów morskich
 3. Zorganizowanie szkoleniowych rejsów motorowodnych
 4. Wyszkolenie aktywnej załogi regatowej – 7 miejsce pucharu polski
 5. Nawiązanie współpracy z lokalnym samorządem


Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat:

 1. Szkolenie na żeglarza jachtowego - osoby niepełnosprawne
 2. Szkolenie na sternika jachtowego - osoby niepełnosprawne
 3. „Nasza Wisła,, cykliczne imprezy i rejsy po rzece – osoby niepełnosprawne i mieszkańcy domu opieki społecznej
 4. Coroczny ogólnopolski integracyjny festiwal sportów wodnych w Giżycku j.Kisajno – osoby niepełnosprawne
 5. Nieprzetarty rejs,,- impreza integracyjna dla młodzieży szkolnej


Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Bogdan Wiśniewski


Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2010 r.


Karta danych o organizacji: do pobrania.  Akty prawne

  Konsultacje

  Aktualności

  1%

  Konkursy

  Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

  Otwarte konkursy ofert

  Inicjatywa lokalna

  Mapa aktywności organizacji pozarządowych

  Organizacje pozarządowe - alfabetycznie

  "Arkadia" Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych
  Automobilklub Polski
  Bractwo Strzelców Kurkowych "Lechity"
  CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
  Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
  Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi
  Fundacja RODZICE SZKOLE
  Fundacja "Posłaniec"
  Fundacja "Smyki na Start"
  Fundacja "Otwocka Jedynka"
  Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
  Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
  Fundacja Promocji Kultury "OtwArte"
  Klub Motocyklowy Zryw FG Otwock
  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Legiony Otwock
  Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej
  Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
  OTWOCKIE POROZUMIENIE RAD RODZICÓW
  Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
  Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
  Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
  Polski Czerwony Krzyż
  Polski Klub Ekologiczny Koło "Otwockie Sosny"
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Polski Związek Niewidomych
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział im. M. E. Andriollego
  Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
  Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
  Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
  Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
  Stowarzyszenie Taksówek Osobowych
  Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce"
  Stowarzyszenie Właścicieli Pawilonów Handlowo-Usługowych
  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Apollo"
  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
  Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019
  Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
  Towarzystwo Sportowe Meran-Otwock
  Uczniowski Klub Sportowy "GEMINI"
  Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWACKI"
  Uczniowski Klub Sportowy BUSHI
  Uczniowski Klub Sportowy MDK Otwock
  Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

  Organizacje pozarządowe - podział na pola działań

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków