Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Współpraca z organizacjami pozarządowymiOrganizacje pozarządowe - podział na pola działań

  kultura i sztuka


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z siedzibą w Otwocku
ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock,  
 22 779-38-74, wtorek, piątek w godz. 10-13  


Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane,


nr KRS: 0000109984


nr KONTA: 26 1020 1127 0000 1802 0007 1894


Osoby formalnie zarządzające organizacją: Halina Hutnik – Przewodnicząca, Wanda Kośmińska - Sekretarz, Teresa Rosłaniec - Skarbnik, Stanisław Balas - Członek Zarządu, Jerzy Sitek - Członek Zarządu, Kazimiera Lyczkowska - Członek Zarządu, Edward Zawadzki - Członek Zarządu


Pole działań:

  • Kultura i sztuka
  • Sport, turystyka, rekreacja, hobby
  • Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich


Misja organizacji – główne cele:

Organizowanie spotkań, seminariów wieczorków pamięci tematycznie związanych z emerytami i rencistami.


Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

  • Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów i rencistów
  • Organizowanie spotkań tematycznych, wieczorków, seminariów dla członków Związku
  • Współpraca i kontakty z władzami miasta


Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat:

  • Spotkania i seminaria tematyczne
  • Wydawanie zaświadczeń PKP na przejazdy zniżkowe dla emerytów
  • Bieżąca działalność Zarządu Rejonowego Oddział Otwock


Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Halina Hutnik


Data ostatniej aktualizacji: 28.05.2010 r.


Karta danych o organizacji: do pobrania.  Akty prawne

  Konsultacje

  Aktualności

  1%

  Konkursy

  Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

  Otwarte konkursy ofert

  Inicjatywa lokalna

  Mapa aktywności organizacji pozarządowych

  Organizacje pozarządowe - alfabetycznie

  Organizacje pozarządowe - podział na pola działań

  kultura i sztuka
CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
Fundacja "Posłaniec"
Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
Fundacja Promocji Kultury "OtwArte"
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku
Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalna Sekcja Mazowiecka w Otwocku. Stanica WOPR Otwock.
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział im. M. E. Andriollego
Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
Stowarzyszenie Klub Karate Fudokan "TODOME" (K.K.F. "TODOME")
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Nieśmy Radość"
Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
  sport, turystyka, rekreacja, hobby
  edukacja i wychowanie
  badanie naukowe
  ochrona zdrowia
  usługi socjalne, pomoc społeczna
  ochrona środowiska
  rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym
  prawo i jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna
  wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
  działalność międzynarodowa
  religia
  sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
  pozostała działalność

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków