Strona główna

  O Otwocku

  Urząd Miasta

  Konsultacje społeczne - RIPOK-i

  Przetargi

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

  Informator teleadresowy

  Kultura

  Sport

  Utrzymanie dróg

  Ochrona środowiska

  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

  Bezpieczeństwo


  Polityka prywatności

Jeśli zmieniły się dane teleadresowe, czegoś brakuje, masz uwagi do strony NAPISZ
Otwockie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku Otwocka Plaża Miejska Kino z klimatem www.turystycznyotwock.pl Gazeta Otwocka Facebook You tube

 Współpraca z organizacjami pozarządowymiOrganizacje pozarządowe - podział na pola działań

  usługi socjalne, pomoc społeczna


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Otwocku
ul. Moniuszki 41, 05-400 Otwock,  
 22 779-35-42,   
 22 779-35-42

   PSOUUOTW@unet.pl


Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane, Organizacja Pożytku Publicznego


nr KRS: 0000016301


Osoby formalnie zarządzające organizacją: Anna Sikorska – Przewodnicząca , Joanna Bieńkowska – Wiceprzewodnicząca,
Elżbieta Borowiec – Skarbnik, Ewa Keller – Sekretarz, Wanda Winter – Członek.
 


Pola działań:

 • Usługi socjalne, pomoc społeczna
 • Prawo i jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna
 • Działalność międzynarodowa
 • Pozostała działalność - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z upośledzeniem umysłowym.


Misja organizacji – główne statutowe cele działań:

 • Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym
 • Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka
 • Prowadzenie tych osób ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
 • Wspieranie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym


Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

 • Uruchomienie i rozszerzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • Otwarcie Domu Pomocy Społecznej i uzyskanie rejestracji
 • Domu Pomocy bezterminowo
 • Wymiana taboru służącego do dowozu osób niepełnosprawnych na nowy


Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizacje w ciągu ostatnich dwóch lat:

 • Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 • Dom Pomocy Społecznej – Hotel im. Jana Pawła II
 • Dowozy uczestników zajęć i dzieci szkolnych z upośledzeniem umysłowym z powiatu otwockiego oraz z terenu województwa mazowieckiego.


Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Anna Sikorska


Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2007 r.


Karta danych o organizacji: do pobrania.  Akty prawne

  Konsultacje

  Aktualności

  1%

  Konkursy

  Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

  Otwarte konkursy ofert

  Inicjatywa lokalna

  Mapa aktywności organizacji pozarządowych

  Organizacje pozarządowe - alfabetycznie

  Organizacje pozarządowe - podział na pola działań

  kultura i sztuka
  sport, turystyka, rekreacja, hobby
  edukacja i wychowanie
  badanie naukowe
  ochrona zdrowia
  usługi socjalne, pomoc społeczna
CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej
Chorągiew Stołeczna Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock
Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi
Fundacja "Posłaniec"
Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej PRO HOMINI
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Polski Czerwony Krzyż
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Przywrócić Dzieciństwo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli "Pomagamy Pomagać"
Stowarzyszenie Obywatelskie "Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat"
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce"
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  ochrona środowiska
  rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym
  prawo i jego ochrona, prawa człowieka, działalność polityczna
  wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
  działalność międzynarodowa
  religia
  sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
  pozostała działalność

 

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779,    REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851
NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,    REGON Miasta Otwocka 013268770
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Otwocku,   Wykaz rachunków