Dofinansowanie na dostosowanie szkół gimnazjalnych do przyjęcia młodszych dzieci

Autor: Gazeta Otwocka

26/07/2017

Miasto Otwock pozyskało z Ministerstwa Finansów blisko 350 tys. zł dofinansowania na dostosowanie szkół gimnazjalnych do przyjęcia młodszych dzieci.

W związku z reformą oświaty, dotyczącą przekształcenia szkół gimnazjalnych w szkoły podstawowe Miasto Otwock pozyskało z Ministerstwa Finansów dofinansowanie w wysokości 348 935 zł na dostosowanie szkół gimnazjalnych do przyjęcia młodszych dzieci.

W ramach pozyskanych środków zostaną wykonane następujące prace:

  • doposażenie pomieszczeń do nauki w meble i pomoce naukowe
  • remonty pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla dzieci młodszych
  • doposażenie świetlic szkolnych

Szkoły gimnazjalne, które od 1 września zostaną przekształcone w szkoły podstawowe muszą być odpowiednio dostosowane do przyjęcia młodszych dzieci. W tym celu pracownie zostaną wyposażone w meble i pomoce naukowe dla młodszych dzieci, co zapewni komfort pracy i bezpieczne warunki dla nauki uczniów klas 1-3.

W szkołach powstaną świetlice dla młodszych dzieci i zostaną one wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Dzięki temu dzieci będą miały możliwość rozwijania umiejętności cyfrowych, komunikacyjnych i poznawczych.

Wydzielenie i wyposażenie różnych stref w świetlicach (edukacyjnych, relaksacyjnych, profilaktycznych itp.) pozwoli na uatrakcyjnienie dzieciom pobytu i umożliwi wielokierunkowy, indywidualny rozwój dziecka, a także wspomoże procesy grupowej adaptacji dziecka w zespole i pracy w grupie.

Dofinansowanie zostanie również przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń sanitarnych i stworzenie warunków zgodnych z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach oświatowych.

Galeria