Dom seniora zamiast ruin

Autor: Administrator serwisu

09/05/2016

Teren przy ul. Żurawiej 13

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Otwocka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania pn.  „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Domu Seniora w Otwocku przy ul. Żurawiej 13” - na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 48/2, 48/3, 48/5 obręb 122 w Otwocku. Wydanie decyzji poprzedzone było zasięgnięciem opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Decyzja jest pierwszym etapem realizacji nowoczesnej inwestycji, dzięki której zostanie zagospodarowany zdegradowany i zaniedbany teren po dawnym ośrodku wypoczynkowym.

Galeria