Dotacje do wymiany źródeł ciepła - zakończenie naboru wniosków

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

25/07/2016

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza, że nabór wniosków o dotacje dla Mieszkańców Otwocka do wymiany źródeł ciepła zakończy się z dniem 30 lipca 2016r.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływania, w miarę posiadanych przez Gminę Otwock środków budżetowych.