Dyżur wakacyjny

DYŻURY WAKACYJNE W OTWOCKICH PRZEDSZKOLACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku
Opłatę za żywienie dziecka w trakcie dyżuru wakacyjnego w  Przedszkolu Nr 4 należy  wnieść w  terminie od 19.02.2018r. do 01.03.2018r.
na  konto o numerze: 

36  8001  0005  2001  0007  9950  0001

Osoby, które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie tracą miejsce w przedszkolu dyżurującym.
Opłatę za żywienie wyliczamy następująco: 
  • ilość dni roboczych zadeklarowanych na karcie zgłoszenia x 7 zł 50 gr /dzienna stawka żywieniowa/.
W tytule wpłaty należy wpisać:
Dyżur wakacyjny w Przedszkolu  Nr 4
Imię i nazwisko dziecka
Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do zapoznania się z zasadami organizacji i harmonogramem dyżuru wakacyjnego
na stronie Urzędu Miasta Otwocka.