„Dzielmy się dobrymi doświadczeniami“

Autor: Gazeta Otwocka

14/04/2016

fundacja wspolpracz polsko-niemieckiej.jpg

Z inicjatywy Ogniska TKKF "Apollo" Otwock, nasze miasto odwiedzi delegacja z miasta bliźniaczego Lennenstadt. Tematem przewodnim wizyty będzie „Współpraca samorządów w ramach miast partnerskich“.

Projekt w ramach którego delegacja z miasta bliźniaczego Lennenstadt będzie gościła w naszym mieście i kraju został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej. W wizycie weźmie udział 74 mieszkańców Niemiec a towarzyszyć im będzie  64 Polaków. Uczestnicy w ciągu pięciodniowej wizyty wezmą udział w warsztatach pn. „Wzorcowe modele współpracy samorzadów“ oraz będą pracować nad ramowym planem współpracy na najbliższe lata. Na zakończenie wizyty delegacja odwiedzi były nazistowski obóz zagłady w Oświęcimiu.

Projekt: „Dzielimy się dobrymi doświadczeniami“ - spotkania i warsztaty na temat „Współpracy samorządów w ramach miast partnerskich“ opiera się na długoletniej współpracy między miastami Otwock (Polska) i Lennestadt (Niemcy). Takie incjatywy mają na celu wzmocnienie relacji partnerskich, poprzez wprowadzenie nowych wspólnych działań i tym samym wzmocnienie i pogłębienie wymiany partnerskiej w dziedzinie kultury, sportu i turystyki. Projekt w głównej mierze opiera się na wspieraniu i wzmacnianiu współpracy między miastami bliźniaczymi poprzez:

  • lepszą koordynację reklamy, prezentacji i informacji o ofertach (zarówno na stronach internetowych miast, jak również wspólnej platformy internetowej z bliźniaczych miast);
  • wymianię kulturową w dziedzinie muzyki, teatru amatorskiego, malarstwa, sztuki użytkowej, fotografii;
  • rozbudowę i intensyfikację kontaktów między instytucjami kultury;
  • wymianę informacji w dziedzinie sportu amatorskiego. Udział sportowców amatorów na zawodach sportowych w obu miastach i regionalnych imprezach sportowych;
  • wspieranie istniejących oraz inicjowanie nowych kontaktów pomiędzy zrzeszeniami turystycznymi i organizacja spotkań mających na celu wymianę doświadczeń i nawiązywania współpracy;

Galeria