Ekologiczny konkurs plastyczny!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

29/03/2017

Prezydent Miasta Otwocka

ogłasza

konkurs plastyczny z okazji Otwockiego Dnia Ziemi – Święto Sosny 2017.

Konkurs polega na wykonaniu projektu PLAKATU promującego ochronę drzew przed nieuzasadnioną wycinką, szacunek od drzew jako cennego elementu przyrody i  krajobrazu,
niezbędnego dla funkcjonowania żywych organizmów.

W związku z nadmiernym wykorzystywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązującego prawa pozwalającego na wycinanie drzew na działkach prywatnych bez konieczności uzyskania zezwolenia, istnienie wielu cennych egzemplarzy i grup drzew jest zagrożone.

Spróbujmy – za pośrednictwem plakatu - przemówić do właścicieli działek, aby zachowali umiar w korzystaniu z nowego prawa i podchodzili z należytym szacunkiem do drzew oraz traktowali je jako skarb, wartościowy element nieruchomości, a nie problem, przeszkodę czy niedogodność. Masowe wycinanie drzew szkodzi wszystkim, również  samym wycinającym, którzy pozbawiają innych, ale również siebie, źródła cennego tlenu, skutecznego filtru powietrza, cienia w upalne dni, ptasiego śpiewu i wiewiórczych zabaw wśród gałęzi, i wielu jeszcze innych wartości i korzyści niesionych przez drzewa.

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla Mieszkańców Miasta Otwocka - w trzech kategoriach wiekowych:

  1. Dzieci w wieku do 12 lat;
  2. Młodzież w wieku 13 – 18 lat;
  3. Dorośli – powyżej 18 lat.

2. Plakat powinien być wykonany w formacie minimum A3 lub większym, techniką dowolną, z zastrzeżeniem, że prace nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych.

3. Praca powinna być trwale opisana na odwrocie poprzez podanie:

  • kategorii wiekowej: I, II lub III;
  • imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika;
  • adresu korespondencyjnego;
  • numeru telefonu kontaktowego;
  • nazwy szkoły lub przedszkola (jeśli dotyczy);

4. Prace konkursowe będą wykonane własnoręcznie przez uczestników. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób, z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac w materiałach o charakterze promocyjnym i edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska.

6. Prace należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r. do godz. 1600 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pok. nr 4.

7. Nagrody w konkursie będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca – I, II i III – w każdej z kategorii wiekowych.

8. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne gadżety elektroniczne, sprzęt RTV, audio.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 kwietnia 2017r. poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Otwocka www.otwock.pl. Nagrodzeni zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

10. Wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się w trakcie obchodów Święta Sosny w dniu 21 kwietnia 2017r. na terenie Urzędu Miasta Otwocka.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Galeria