Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Autor: Wydział Kultury i Promocji

01/02/2018

12 lutego b.r. rozpoczynamy rekrutacje do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych. Harmonogram został określony w zarządzeniach Nr 17/2018 i Nr 18/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2018 r.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF563EBE5DE76FZ/z17_2018.pdf

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF563EBE4CB69F3Z/z18_2017.pdf

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie, w tym roku rozszerzamy usługę elektronicznej rekrutacji o uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu elektronicznego druki można pobrać w placówkach oświatowych, a także na stronie Oświaty Miejskiej oraz Urzędu Miasta Otwocka i złożyć osobiście
w placówce pierwszego wyboru.

Link do strony internetowej z systemem naboru od 12 lutego b.r. będzie dostępny na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, szkół podstawowych, Urzędu Miasta Otwocka oraz Oświaty Miejskiej. Zostaną tam również zamieszczone szczegółowe informacje i zasady rekrutacji wraz ze wzorami dokumentów do pobrania.

 

 

Elektroniczna rekrutacja jest realizowana w ramach projektu „E-usługi w mieście Otwock” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z RPOWM na lata 2014-2020".


Galeria