Ferie zimowo na sportowo na Kresach

Autor: Wydział Kultury i Promocji

25/01/2016

Oferta organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rodzaj zadania publicznego

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży będą zlecane zadania w zakresie organizacj wypoczynku dzieci i młodziezy w miejscu zamieszkania oraz poza nim (rodzaj zadania publicznego).

Ferie zimowo na sportowo na Kresach w okresie od dnia 02-12.02.2016 r.

Dane oferenta

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy UKS Kresy

ul. Ambasadorska 1, 05-400 Otwock

Opis zadania publicznego:

Projekt "Ferie zimowo na sportowo na Kresach" zakłada organizację zajęć w formie wypoczynku dla 60 uczestników w wieku 7-12 lat w czasie ferii zimowych, tj. 02-12.02.2016 r.

Zajęcia będzie prowadzić 6 wychowawców. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach sportowych, plastycznych oraz opiekuńczych realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 6.

Zadanie ma na celu zarówno propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez udział w zajęciach sportowych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, ale także zapewnienie opieki dzieciom, które nie maja możliwości wyjazdów na ferie zimowe.

ikona strzałka Oferta Stowarzyszenia

ikona strzałka Dokumenty Stowarzyszenia